Reeducació Postural. Métode Dolka

Els Dimarts de 9.30 a 11 recoloquem el cos desde la calma i les micropostures i sensacions que ens proporciona la camila amb les seves sessions de Recolocación Postural i el Métode Dolka. Més info en aquest enllaç...

https://elracodubuntu-com0.webnode.es/terapeutas/camil-la-riera-respiracion-conciente-integrativa/