Ioga impartit per Olga Garrido desde el projecte Apolonia ioga, Olga Garrido,

ens proposa un treball d´aquestes interessants vessants del ioga ...

Ioga Integral - Satyananda Ioga.

El Ioga integral o Satyananda Ioga és un sistema de Ioga desenvolupat per el Swami  Satyananda  Saraswati, que incorpora pràctiques derivades de fonts antigues i tradicionals. El Ioga Integral o Satyananda Ioga utilitza les pràctiques tradicionals: ASSANES que equi.libren el cos i la ment mitjançant del cos físic, PRANAIAMES (pràctiques de respiració) que milloren el funcionament dels sistemes respiratori i cardiovascular, augmenten l'energia i tranquil·litzen la ment, IOGA NIDRA (tècnica de relaxació) que relaxa el cos i la ment i estimula el cervell, elimina la tensió mental, proporciona benestar i ajuda a pensar de manera clara i positiva i meditació que calma i enfoca la ment, desenvolupa l'habilitat de concentració, la memòria i el coneixement de si mateix. El Ioga Integral o Satyananda Ioga a més, amb una visió més àmplia, ensenya i promou un estil de vida ioguic, no només per renunciants sinó per els qui viuen en un entorn de família. Per a aquesta fi, el Ioga Integral o Satyananda Ioga adopta les actituds de Jnana Ioga (el camí del coneixement), Bhakti Ioga (el camí del cor i les emocions), Karma Ioga (el camí del servei) i altres iogues que capaciten al practicant per emmarcar tots els aspectes de la seva vida de tal forma que siguin conduents al creixement espiritual. L'aproximació del Ioga integral o Satyananda Ioga incorpora a tota la persona i no només el seu cos. Hi ha una èmfasi en la consciència enfocada i s'encoratja als practicants a aprendre sobre tots els aspectes de la seva personalitat a través del ioga.


El Ioga Nidra

El ioga Nidra procedeix d'una antiga tècnica tàntrica de meditació, actualitzada per Swami Satyananda Saraswati per adequar-la a les necessitats i la mentalitat de l'home modern. Nidra podria traduir-se com "dormir", però es refereix a dormir físicament no mentalment. Durant la pràctica, en la que hem d'intentar estar immòbils, entrem en un estat de profunda relaxació en el que la nostra consciència s'estableix entre l'estat de vigília i l'estat de son. Normalment es practica estirat en Shavasana, procurant estar el més còmodes possible, el que afavoreix que ens puguem adormir, cosa que hem d'evitar. La durada d'un Nidra oscil.la entre 30 i 45 minuts, podent augmentar o disminuir aquest temps en funció del nivell del practicant.
Amb la practica del Nidra eliminem tensions físiques, emocionals i psíquiques. Una de les característiques principals del Nidra és la resolució o Sankalpa. Es tracta d'una frase, el més curta possible i sempre amb caràcter afirmatiu, que es repeteix mentalment diverses vegades durant el transcurs del Nidra. Al estar en un estat de profunda relaxació, el nostre subconscient està molt receptiu a aquests sankalpas, augmentant la seva efectivitat. Es pot utilitzar la resolució per eliminar un mal hàbit, com a teràpia o per modificar aspectes de la nostra personalitat. Quan escollim un sankalpa l'utilitzem en els Nidras fins que fa efecte i es compleix en la nostra vida. La repetició del Sankalpa no ha de ser mecànica, l'hem de repetir plenament conscients, amb convenciment. Ho repetim mentalment amb ple convenciment, ho sentim interiorment i ens visualitzem en una situació quotidiana en que es compleixin les condicions a que fa referència el Sankalpa que hem escollit.
Per aconseguir que tingui efecte el Sankalpa hem de practicar el Nidra diàriament i també podem repetir el Sankalpa diverses vegades durant el dia per augmentar la receptivitat del nostre subconscient. És el Ioga que integra diferents disciplines Iòguiques per poder treballar no nomès l'apartat físic amb les Assanes (postures) sinó també el treball amb Pranayames (pràctiques de respiració), Pratyahara (anul.lació dels sentits), Ioga Nidra (relaxació profunda o son psicològic), Ioga Teràpia (prevenir i equil.librar o restablir malalties del cos físic i psíquic) i Meditació (guiada). Ens ajuda a obrir una nova mirada i actitud a través de la CONSCIÈNCIA.

Horari de classes a Ubuntu:

Dilluns matí de 8.30 a 9.45, Dilluns tarde de 18.00 a 19.15,

i Dimecres matí de 8.30 a 9.45, amb possibilitat d´obrir nous grups.


En aquest enllaç hi podras trobar molta més informació sobre el seu projecte de treball, i altres llocs on imparteix les seves classes

https://dciudad.mobi/cliente/iogafitnes/index.php

https://www.facebook.com/om.apolonia